Chính sách bảo mật

Powered by School Food Professionals ("PFSP") cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web cho PoweredBySchoolFoodPros.org như được nêu thêm trong chính sách bảo mật này. Khi bạn sử dụng một số tính năng nhất định của trang web PFSP, bạn sẽ được nhắc cung cấp cho PFSP một số thông tin cá nhân nhất định. Thông tin này bao gồm, nhưng không giới hạn ở tên đầy đủ và địa chỉ email của bạn. Nếu bạn chọn quyên góp cho bất kỳ dự án PFSP nào, bạn sẽ cung cấp cho PFSP một số thông tin tài chính nhất định. Mỗi lần bạn truy cập trang web hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin, bạn chấp nhận các thông lệ được mô tả trong chính sách bảo mật này tại thời điểm đó.

Xin lưu ý rằng chính sách bảo mật này chỉ điều chỉnh các hoạt động dữ liệu của PFSP tại các trang web của chúng tôi; Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật của các trang web hoặc công ty khác có thể được liên kết hoặc liên hệ thông qua các trang web của chúng tôi. Cũng xin lưu ý rằng không nơi nào trên các trang web chúng tôi cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi yêu cầu phụ huynh giúp đảm bảo rằng trẻ em không gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể được sửa đổi theo thời gian khi các tính năng mới được thêm vào trang web hoặc khi chúng tôi kết hợp các đề xuất từ người dùng của mình. Vui lòng xem lại chính sách bảo mật này mỗi khi bạn truy cập. Bạn có thể biết liệu chính sách bảo mật có thay đổi hay không bằng cách kiểm tra ngày sửa đổi xuất hiện ở trên. Trong trường hợp PFSP thực hiện thay đổi quan trọng đối với chính sách bảo mật này hoặc thay đổi cách PFSP xử lý thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước, chẳng hạn như bằng cách Liệt kê thông báo trên trang chủ của trang web của chúng tôi hoặc gửi email cho bạn và bạn sẽ có cơ hội từ chối sử dụng thông tin cá nhân mới hoặc khác biệt như vậy.
 

Thông tin của bạn được sử dụng như thế nào

BẢN TIN

Khi bạn đăng ký với trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ định kỳ gửi email cho bạn các bản tin, thông cáo báo chí hoặc thông tin khác về chúng tôi và các dự án hiện tại của chúng tôi. Bạn có thể "hủy đăng ký" bất cứ lúc nào bằng cách làm theo hướng dẫn ở cuối mỗi email liên lạc.

COOKIE

Giống như hầu hết các trang web, PFSP sử dụng các tệp văn bản nhỏ gọi là "cookie" để tạo điều kiện truy cập vào các trang web của chúng tôi. Nấu ăn không thể được sử dụng để chạy các chương trình hoặc phát tán vi-rút vào máy tính của bạn, nhưng là số nhận dạng duy nhất được đặt trên máy tính của bạn chỉ có thể được sử dụng bởi máy chủ internet trong miền đã cấp cookie cho bạn. Mục đích chính của việc sử dụng cookie của chúng tôi là giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách nói với máy chủ của chúng tôi rằng bạn đã quay lại một trang web cụ thể và nhắc nhở máy chủ của chúng tôi về thông tin mà bạn có thể đã nhập trên trang web đó trước đó.

Bạn có thể chọn để máy tính cảnh báo bạn mỗi khi cookie được gửi hoặc bạn có thể chọn tắt tất cả cookie. Bạn thực hiện việc này thông qua cài đặt trình duyệt (như Chrome hoặc Internet Explorer). Mỗi trình duyệt có một chút khác biệt, vì vậy hãy xem menu Trợ giúp của trình duyệt để tìm hiểu cách sửa đổi cookie chính xác. Nếu bạn tắt cookie, bạn có thể không có quyền truy cập vào các tính năng giúp trải nghiệm trang web của bạn hiệu quả hơn và các khu vực trên trang web của chúng tôi có thể không hoạt động bình thường.

TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Để thuận tiện và thông tin cho bạn, PFSP có thể đăng liên kết đến các trang web của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Các trang web khác này có thể có chính sách bảo mật khác với PFSP. PFSP không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web được liên kết nào. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào mà bạn truy cập thông qua trang web của chúng tôi.

Tiết lộ cho các cơ quan chính phủ

PFSP có thể tiết lộ thông tin liên hệ cụ thể khi chúng tôi xác định rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ luật pháp, để hợp tác hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc để bảo vệ lợi ích hoặc sự an toàn của PFSP hoặc khách truy cập khác vào trang web. Ngoài ra, thông tin liên hệ của bạn có thể được chuyển cho bên thứ ba trong trường hợp sáp nhập, mua lại, hợp nhất hoặc giải thể PFSP.

Bảo mật Internet

Thật không may, không có truyền dữ liệu qua Internet hoặc bất kỳ mạng không dây nào có thể được đảm bảo an toàn 100%. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để làm như vậy, PFSP không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho chúng tôi và bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy. Tuy nhiên, một khi chúng tôi nhận được thông tin truyền tải của bạn, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý tốt nhất để đảm bảo tính bảo mật của nó trên hệ thống của chúng tôi. PFSP không thu thập thông tin cá nhân như dữ liệu thẻ tín dụng.

Nhận tin sốt dẻo

Đăng ký để biết thông tin mới nhất về thực phẩm trường học ở California.